DFC Updated News

ขอเชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจ การดูแลผู้ป่วยเท้าเบาหวาน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย โดยชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย (DIABETIC FOOT CLUB; DFC (THAILAND)) 2024 DFC ANNUAL CONFERENCE 19 – 20 กันยายน 2567 ณ โรงแรม AMARIN HALL, S.D. AVENUE HOTEL กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนร่วมงาน Registration: please click here

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจีรวรรณ ปานสำลี 083-2939889
e-mail: pjirawan0215@gmail.com

•ชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทย ( Diabetic Foot Club (Thailand), DFC ) ร่วมกับ ศูนย์ศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
6th Diabetic Foot Club InterHospital Conference ( Online)

Topic:
•Charcot foot Management
•Case Presentation : Multidisciplinary care of Difficult Diabetic Foot Ulcer

🗓️ Wednesday May 15, 2024 18.00-19.30 hr.
⭐️Online Only⭐️

Join Zoom Meeting
https://thairen.zoom.us/j/69409386971?pwd=ei9tZXRPV2NhYzAyVG8zWlVKZ01Jdz09

Meeting ID: 694 0938 6971
Passcode: 427037

New Diabetic foot info cards by D-Foot International & IWGDF link: click here

The Diabetes Educator Newsletter

Link: https://thaide.org/wp-content/uploads/2023/11/Diabetes_Vol25-No4.pdf

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม Diabetic Foot Club Interhospital Conference conjointed with Siriraj Hospital ทุกท่านในวันนี้ (18 กันยายน 2566) และขอร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม ใน QR code หรือ link evaluation DFC 18 Sep 2023
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากแบบประเมินนี้จะนำผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ติดต่อสอบถาม ติดตามกิจกรรมของชมรมเท้าเบาหวานแหง่ประเทศไทย ได้ที่ www.diabeticfootthailand.com และ page facebook DiabeticFootClubThailand
พบกันใน interhospital conference ของชมรมฯ รอบหน้า ในเดือน มกราคม 2567

ขอเชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจ การดูแลผู้ป่วยเท้าเบาหวาน แบบ multidisciplinary team เข้าร่วม งานประชุม Diabetic Foot club Interhospital Conference (Online) ครั้งที่ 4 ของ ชมรมเท้าเบาหวาน (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในหัวข้อ MDT care for DFU: Dry Gangrene with Infection
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 19:00-20:30
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/4516990404?pwd=Z0VTbUV5aWcrRGtNR3FMdnA1aUJiUT09
Meeting ID: 451 699 0404
Passcode: 123456789
FACEBOOK https://web.facebook.com/DiabeticFootClubThailand
E-mail: diabeticfootthailand@gmail.com

E-learning News

สำหรับผู้เข้าอบรม E-learning ชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย “Basic course for Diabetic Foot Care”โดย ชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย สำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ผ่าน course E-learning ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สามารถเข้ารับประกาศนียบัตรฉบับจริง จากทางชมรม 
กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร เวลา 11.45-12.00 น. วันที่ 18 ส.ค. 2566 ภายในงานประชุมวิชาการชมรมเท้าเบาหวาน 1/2566 ณ ห้องอมรินทร์ รร เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ
*แจ้งความจำนงรับใบประกาศนียบัตรฉบับจริง จากทางชมรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ที่ https://forms.gle/vVFrmnncCnhah2Bf9 หรือ QR code ด้านล่าง

**ผู้สมัครเข้าอบรม e-learning ที่สมัครเข้ารับใบประกาศนียบัตร หากสนใจเข้าอบรมในงานประชุม ให้ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการชมรมเท้าเบาหวาน 1/2566 ในวันที่ 17-18 สค 66 ที่ https://webcast.live14.com/dfc2023/

link: https://elearningthaidmfoot.com/login/index.php
ใบ certificate online สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง course รับรองโดย ชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย
https://diabeticfootthailand.com > E-learning
สอบถาม ติดต่อปัญหาในการลงทะเบียน e-learning 
Mail: armsuwinai@gmail.com
Line id: arm_suwinai

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการรับใบประกาศนียบัตร https://diabeticfootthailand.com หรือ facebook: Diabetic Foot Club – Thailand @DiabeticFootClubThailand)

ชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทยภายใต้สมาคมแผลไหม้และสมานแผลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสู้เบาหวาน และ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์ และบุคลากรที่สนใจด้านการดูแลเท้าเบาหวาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Power of multidisciplinary management in diabetic foot ในวันที่ 17-18 ส.ค. 2566
ท่านสามารถเข้าร่วมแบบ ONSITE ที่ห้อง อมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ (มี onsite workshop และได้ลิงค์ rerun 3 เดือน) Online (rerun 3 เดือน) CME 13.5 หน่วยกิต และ CNEU 8.5 หน่วยกิต
++สมัครภายใน 30 มิย. 2566 จะได้รับสิทธิลงทะเบียนในราคาพิเศษ++
สมัครที่ https://webcast.live14.com/dfc2023/
เอกสารอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม download ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1iPhst5xqy5TJ7VfgUdcpg2KyuS3IB3L4

คำแนะนำสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19ในผู้เป็นเบาหวาน
– ผู้เป็นเบาหวาน หากคุมน้ำตาลได้ไม่ดี มีโอกาสติดเชื้อโควิดรุนแรงกว่าคนทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันเป็นการลดความรุนแรงของการติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ90
– หลังฉีดวัคซีน อาจมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น แนะนำเจาะน้ำตาลปลายนิ้วอย่างสม่ำเสมอ ภายใน48ชั่วโมงหลังฉีดยา
– ข้อห้ามการฉีดวัคซีน เช่น อายุน้อยกว่า 18ปี แพ้วัคซีนรุนแรง เจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเพิ่งออกจากรพ.ไม่เกิน14วัน หรือเพิ่งตรวจพบเชื้อโควิดในช่วง10วัน ที่ผ่านมา
– สำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ยังไม่มีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัย ควรปรึกษาแพทย์
– แนะนำให้เว้นระยะเวลาห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย2สัปดาห์
– อย่างไรก็ดี แม้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ดังนั้น ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และสังเกตอาการตนเองอย่างสม่ำเสมอhttps://www.dmthai.org/index.php/knowledge/for-normal-person/health-information-and-articles/health-information-and-articles-2564/1104-19-2

ขอเชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจ การดูแลผู้ป่วยเท้าเบาหวาน แบบ multidisciplinary team เข้าร่วม งานประชุม
Diabetic Foot club Interhospital Conference (Online) ครั้งที่ 3 ของ ชมรมเท้าเบาหวาน (ประเทศไทย) host by รพ เทพธารินทร์
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 18:00-19:00
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7620200555?pwd=WDdxT0dLWmpENkQvRnVaZGpIakh2Zz09
Meeting ID 762 020 0555
Passcode TRHmt2
contact URL https://diabeticfootthailand.com
FACEBOOK https://web.facebook.com/DiabeticFootClubThailand
E-mail: diabeticfootthailand@gmail.com
diabeticfootthailand #DFCthai

The one of the biggest Diabetes Conference in the world: The IDF Congress 2021 Virtual between 6-11 Decemeber 2021

You will learn the latest about Diabetes from 110 speakers and 66 hours of scientific sessions.

https://idf2021.org

https://www.thaide.org/โครงการอบรมระยะสั้น-diabetes/
3 มีนาคม 2566 โดย สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน https://www.thaide.org/โครงการอบรมระยะสั้น-diabetes/
Diabetic Foot club Interhospital Conference (Online) ครั้งที่ 2 ของ ชมรมเท้าเบาหวาน (ประเทศไทย) host by รพ มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่
วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18:00-19:30
Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/4516990404?pwd=Z0VTbUV5aWcrRGtNR3FMdnA1aUJiUT09
Meeting ID: 451 699 0404 / Passcode: 123456789

กิจกรรมที่น่าสนใจ

อบรมออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน ผู้เป็นเบาหวาน ญาติ ผู้ดูแล และผู้สนใจ โดย ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebNwiD5jYMHPgTlcaziSYJQmXl_Bc8c9Ku_buZfYrCRuNV6w/viewform


งานประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Offloading Footwear for Diabetic Foot Patients” ในวันที่ 1 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด รับสมัครแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักกายอุปกรณ์ จำนวนจำกัด
** เนื่องจาก website ลงทะเบียนมีปัญหาท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางลิ้งค์นี้นะคะ
https://forms.office.com/r/CH1RwhSpbK

➡️สอบถามเพิ่มเติม คุณสุธิดา จันทร์เปล่ง โทร. 02-4197508 ต่อ 113 หรือ Rasradee Joungudomchaikit E-mail rasradee.jou@mahidol.ac.th

ประชาสัมพันธ์งานประชุม “Offloading Footwear for Diabetic Foot Patient workshop” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565
การประชุมเป็น international conference ภาษาอังกฤษ มีทั้งแบบ onsite รับจำนวนจำกัด และแบบ online

วันที่ 3 ธันวาคม เป็น workshop สำหรับนักกายอุปกรณ์ ที่ focus เฉพาะ DM footwear โดย invite speaker ที่เป็น expert DM footwear
Dennis Janisse, pedorthist from USA / Klaas Postema, physiatrist from Netherland / Neil Baker, podiatrist from UK / Sicco Bus, biomechanist from Netherland – รายละเอียดตารางการประชุมและลิ้งค์ลงทะเบียนจะมาแจ้งภายหลัง
Global Experts in Wound Care conference conjoint with D Foot International “COMMONWEALTH & 4th GLOBAL WOUND CONFERENCE 2022” Oct 28 – 30, 2022
Venue: Sunway Pyramid Convention Centre, Selangor, Malaysia
Please register at the link given below: https://www.woundconference.com.my
(free registration to the D foot International members to attend the conference Online: link for D-doot international members: https://bit.ly/gwc2022-virtual )
Tips of Limb Salvage in Developing World 22 October 2022, 20:00-21:30 Bangkok Time
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ELJgbkqDQ3e_8S4Grzvqfg
Asia-Pacific Diabetic Foot Disease Grants
Urgo Foundation will offer financial support for innovative projects aiming at improving Diabetic Foot Disease prevention and management in Asia Pacific region.
https://fondation-urgo.com/2022/07/11/asia-pacific-diabetic-foot-disease-grants/
ขอเชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจ การดูแลผู้ป่วยเท้าเบาหวาน เข้าร่วม
Diabetic Foot club Interhospital Conference (Online) ครั้งที่ 1 ของ ชมรมเท้าเบาหวาน (host by รพ ธรรมศาสตร์)
วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม เวลา 20:00-21:00
Zoom meeting: https://us06web.zoom.us/j/4516990404?pwd=SFdkQTA0VllGWFlzckFiSitKSVZGdz09
Meeting ID: 451 699 0404 / Passcode: m9rCkp
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 7 สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)
Integration and innovative in Burn and Wound Management
17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
register https://meeting.bwat.or.th/2022/
ฟัง LIVE คำกล่าวสุนทรพจน์ (Oration) Dr Paul Wilson Brand โดย Professor Andrew Boulton (Live webinar)
July 8th, 2022 15:30-16:30 CET หรือ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:30-21:30 ในเวลาประเทศไทย
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_flIDkGOfTpylwIKzUvKGYg

Dr.Paul Wilson Brand เป็นศัลยแพทย์ชาวอังกฤษที่ทำการศึกษาค้นคว้าเรื่อง leprosy และผลต่อระบบประสาท ที่ทำให้เกิด deformity และ loss sensation ของ distal limb ส่งผลให้มี unrecognized ulcer ซึ่งถือเป็นการค้นพบอันก่อให้เกิดแนวทางการรักษาแผลเท้าเบาหวานคนแรกของโลก

9th International Symposium on the Diabetic Foot 10-13 May 2023: World Forum – The Hague – The Netherlands
Link: https://isdf.nl
19th Asia Pacific Association for Diabetic Limb Problem (APCDLP) & 20th Annual of Diabetic foot Society India (DFSICON) 2022: 14th-16th October 2022: THE TAJ RESORT & CONVENTIONAL CENTRE, GOA, INDIA
https://dfsicon2022.com/pdf/Download-Brochure.PDF
The concerto for Diabetic Care by Thammasat Diabetic Center (TDC) and Thammasat University – Center of Excellence for Diabetic Foot (TU-CDC) Care : 6-8 June 2022
Hybrid conference
https://docquity.app.link/AUbtxJ67Cqb
joining this webinar on Docquity.
https://docquity.app.link/eGVFvke8Cqb
2nd TRH Multidisciplinary Team Foot Conference in 2022
(รพ.เทพธารินทร์) 2 มิย 65: 12.00-13.30 น.
Join Zoom Meeting 1
https://us02web.zoom.us/j/6654931587?pwd=RThwRi9SNEFEdjBlQlYzR29rN21aQT09
Meeting ID: 665 493 1587. Passcode: TRHmt1
การอบรมวิชาการระยะสั้นครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 8:30-13:00 (Zoom Webinar)
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน: Diabetes and Cardiovascular disease


Diabetic Foot Awareness Week; 7-14 November 2021
Access to Diabetic Foot Care:a learning experience brought to you by D-Foot International Western Pacific Region
https://us02web.zoom.us/j/81556485475

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมเท้าเบาหวานแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2564-2566